Blogmas 2016: Διακοπές Mani – Opi Red Fingers & MistelesBlogmas 2016: Διακοπές Mani – Opi Red Fingers & Misteles

Πήγα σχετικά κοινό αυτό το έτος για τη χριστουγεννιάτικη Μάνη μου – ένα λαμπερό κόκκινο βερνίκι. Αυτό είναι συνήθως αυτό που πιστεύω όταν πιστεύω τις διακοπές! Έχω επιλέξει αυτό το